CEEPUS LOGO RGB webCEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњеевропски програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу.  

Чланством Високе школе техничких струковних студија Чачак је остварена могућност пријава за мобилност студената и наставног особља у оквиру наведене CEEPUS мреже. Мобилност се реализује на партнерским високошколским установама које су део одговарајуће CEEPUS мреже. >>>