Наставници

Име Телефон Број мобилног телефона
мр Весна Илић Даријевић +381.32.302.787, ...Кабинет...133
мр Биљана Савић +381.32.302.783, ...Кабинет...138
др Анђелија Митровић +381.32.302.793, ...Кабинет...134
др Братислав Чукић +381.32.302.724, ...Кабинет...137
др Марија Ђукић +381.31.302.793, ...Кабинет...134
Весна Величковић +381.32.302.787, ...Кабинет...133