ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

ставља на увид јавности

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студент Ивановић Неда, број индекса 540/15,брани дипломски рад под називом:

'' Технолошки поступак израде амбалажног материјала за паковање чипса штампаног у техници флексо штампе „

Дана, 13. јула 2018. године у 13,00 часова.

КОМИСИЈА:

  1. др Светислав Марковић, председник Комисије,
  2. др Бранко Марковић, члан Комисије,
  3. спец Војислав Радоњић , ментор