ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Ружичић Ђорђе, број индекса 533/15,брани дипломски рад под називом:
'' Савремена припрема, израда штампарске форме и штампа у офсет техници „
Дана, 17. октобра 2018. године у 11,30 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. Весна Петровић, председник Комисије,
  2. мр Марија Николић, члан Комисије,
  3. спец Александар Дамњановић , ментор