ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ЧАЧАК

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

          Настава из пшредмета Отпорност материјала уместо петком од 13 – 17 часова одржаваће се понедељком од 14 -18 часова.

          Примена рачунара у графици 1 уместо петком од 11 – 13 часова одржаваће се средом од 1700 – 1830.

                                                                                                                            Предметни наставник