ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Милићевић Александар, број индекса 145/14,брани дипломски рад под називом:
'' Пројекат STS 20/0,4 Kv/ kV 160Kva ev -2I средњенапонски кабловски вод са конкретним примером
Дана, 02. априла 2019. године у 13,00 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. др Дојчило Сретеновић, председник Комисије,
  2. др Милан Добричић, члан Комисије,
  3. др Драган Брајовић, ментор