Висока школа техничких струковних студија у школској 2020/2021. години уписује 370 студената (264 буџет, 106 самофинансирање) са завршеном трогодишњом  или четворогодишњом средњом школом  на следеће студијске програме:

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

      Модул 1:   Електроенергетика (42 буџет)
        Модул 2:   Електроника и рачунарство (30 буџет)
 

2. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (50 буџет)

3. МАШИНСТВО И ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА

       Модул 1:   Инжењерска информатика (32 буџет)
       Модул 2:   Производно машинство (20 буџет)
 

4. ГРАФИЧКА ТЕХНИКА (40 буџет)

5. ПРОИЗВОДНИ И ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ 

       Модул 1:   Производни менаџмент (30 буџет)
       Модул 2:   Еколошки менаџмент (20 буџет)