Упис оцена биће у термину јулског испитног рока.

 

Р.б.

Број
индекса

Презиме

Име

Поени

Оцена

1.  

191/17

Бошковић

Тијана

11

5

2.  

189/17

Чоловић

Вања

48

5

3.  

183/17

Васиљевић

Ђорђе

4.  

182/17

Радовић

Игор

31

5

5.  

173/17

Млађеновић

Бранко

25

5

6.  

172/17

Тосуновић

Дејан

55

6

7.  

167/17

Нинчић

Жељко

8.  

162/17

Обренић

Стефан

35

5

9.  

153/17

Гојковић

Милан

57

6

10.          

152/17

Стакић

Матија

10

5

11.          

149/17

Поповић

Спасоје

24

5

12.          

144/17

Гавриловић

Никола

2

5

13.          

143/17

Нешковић

Драган

12

5

14.          

132/17

Радовић

Јован

15.          

116/17

Курћубић

Валентина

60

6

16.          

115/17

Својић

Ђорђе

17.          

113/17

Радуловић

Александар

40

5

18.          

109/17

Стојић

Адам

19.          

106/17

Урдов

Драгомир

96

10

20.          

104/17

Сретеновић

Јован

68

7

21.          

102/17

Ковачевић

Милош

55

6