Редни број

Број индекса

Име и презиме

I колоквијум

II колоквијум

Front Page

Доласци

Укупно бодова / Оцена

  1.             

701/16

Јована Јевтовић

22

 40

10

10 

 

  2.             

702/16

Љиљана Брковић

17

 29

10 

10 

 

  3.             

703/16

Виктор Радојичић

0

 16

 

 

  4.             

704/16

Драгана Ћурчић

23

 28

 

 

  5.            

708/16

Жарко Миловановић

16

 6

 

 

  6.             

709/16

Мирјана Станојевић

0

 33

10 

 

  7.             

711/16

Милена Поповић

0

 4

 

 

  8.             

712/16

Марта Бојанић

22

 24

10 

10 

 

  9.             

713/16

Марко Јоксић

0

 /

 

10 

 

  10.           

715/16

Миљана Шекуларац

0

 27

 

 

  11.           

716/16

Нада Димитријевић

40

 32

10 

10 

 

  12.           

721/16

Ивана Глишовић

40

 24

10 

10 

 

  13.           

723/16

Љубинка Јевтовић

16

 /

 

10 

 

  14.           

724/16

Кристина Ковачевић

/

 /

 

 

  15.           

730/16

Јелена Дамљановић

8

 40

10 

10 

 

  16.           

737/16

Јована Иричанин

/

 26

 

10 

 

  17.           

740/16

Наташа Ћировић

/

 /

 

 

  18.           

741/15

Андријана Ристовић

22

 /

 

 

  19.           

755/15

Никола Обреновић

4

 /

 

 

  20.           

5801/18

Марија Ресимић

/

 /

 

 

  21.           

5802/18

Душан Бјелић

/

 /

 

 

  22.           

752/16

миљана Обрадовић

0

 /

 

 

  23.           

734/16

Анђела Кукић

/

 /

 

 

  24.           

805/17

Биљана Марић

/

 11

 

 8