Резултати писменог дела испита из предмета
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ
одржаног 07.02.2019. године
 
Испит су положили:
 

Име и презиме

Број индекса

Остварен проценат

1. Никола Куч

121/15

75 %

2. Милан Вуковић

117/16

75 %

3. Александар Пејчиновић

154/16

75 %

4. БојанТ рифуновић

114/16

75 %

5. Александар Живковић

119/16

70 %

6. Стеван Пауновић

205/17

70 %

7. Драгослав Терзић

146/16

70 %

8. Немања Кљајевић

160/16

60 %

9. Никола Ружичић

212/16

60 %

10. Милан Ракоњац

142/16

60 %

11. Стојић Стефан

148/16

60 %

12. Илија Јечменица

143/16

60 %

13. Александар Лојаница

202/17

60 %

14. Мирослав Ћаловић

110/16

60 %

15. Милош Вујовић

134/16

условно

Усмени део испита ће се одржати у среду 20.02.2019.год. у 12h.                                                                                               
                                                                                                предметни наставник
                                                                       др Дојчило Сретеновић, проф.