ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ
На усмени део испита позвани су сви кандидати који су полагали писмени део испита.
Усмени део испита из Електромоторних погона, одржаће се у уторак 23. априла 2019. године у 1400 часова у учионици 115.
                                                               Предметни наставник
                                                                 др Дојчило Сретеновић, проф.