Polozili su:

Glavonjić Ana, 15 bodova;

Pejatović Stefan, 15 bodova;

Dašić Bojana, 18,5 bodova;

Karadžić Jovana, 17 bodova;

Jovašević Ljubica, 26,5 bodova;

Zagrađanin Jelena, 16 bodova;

Urošević Jovan, 15,5 bodva;

Usmeni deo ispita, održaće se u utorak, 18. 06. 2019. sa početkom u 10:00 sati.

V. Petrović