Испит из ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА 1 положила је

1. Живковић Тамара 1203/12

 

Испит из ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА 2 положио је

1. Јовановић Никола 1201/12

 

предметни наставник

др Милан М. Добричић