Термини за предају и одбрану семинарског из Интернет технологија (МЕН):

- понедељак 22.01.2018. године од 11.30 до 12.30 часова

- среда 24.01.2018. године од 15.00 до 17.00 часова

- понедељак 29.01.2018. године од 11.30 до 12.30 часова

Предметни наставник

мр Марија Николић