ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

ставља на увид јавности

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студент Перишић Ивана, број индекса 623/15,брани дипломски рад под називом:

'' Поступак израде књиге у тврдом повезу „

Дана, 16. маја 2018. године у 14,30 часова.

КОМИСИЈА:

  1. др Иво Властелица, председник Комисије,
  2. мр Биљана Савић, члан Комисије,
  3. спец Александар Дамњановић , ментор