Ekoloski menadz

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Еколошки менаџмент

 
Р.бр.
Шиф. Пред.
Назив предмета
Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.      

40001

Енглески језик I

I

2+2+0 (60)

6

2.      

40002

Техничко цртање

I

2+3+0 (75)

6

3.      

40003

Уводу менаџмент

I

2+2+0 (60)

7

4.      

40004

Безбедност на раду

I

2+1+0 (45)

5

5.      

42001

Хемија

I

2+2+0 (60)

8

6.      

40005

Енглески језик II

II

2+2+0 (60)

6

7.      

40006

Информатика и рачунарство

II

3+2+1 (90)

7

8.      

40007

Моделовање у инжењерском менаџменту

II

3+3+0 (90)

8

9.      

42002

Заштита животне средине

II

2+2+0 (60)

7

Укупно часова активне наставе

20+19+1 (600)

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.   

40008

Организација производње

III

2+3+0 (75)

5

11.   

40009

Основи машинства

III

3+2+0 (75)

6

12.   

42003

Материјали

III

2+2+0 (60)

6

Изборна група I

(бирају се два од шест)

13.   

40201

Методе и алати за управљање пројектом

III

2+1+2 (90)

6

14.   

40202

Математика I

III

3+3+0 (90)

6

15.   

40203

Пословна економија

III

3+1+0 (60)

6

16.   

40204

Одржавање машина и опреме

III

2+2+0 (60)

6

17.   

40205

Основи електротехнике I

III

3+3+0 (90)

6

18.   

40206

Пословни енглески 1

III

2+2+0 (60)

6

Изборна група II

(бирају се два од шест)

19.   

40207

Базе података

IV

2+2+1 (75)

8

20.   

40208

Мултимедијални системи

IV

3+3+0 (90)

8

21.   

40209

Хидраулика и пнеуматика

IV

2+2+0 (60)

8

22.   

40210

Машине и технолошки процеси

IV

2+3+0 (60)

8

23.   

40211

Инжењерска графика

IV

2+1+2 (75)

8

24.   

40212

Практикум из електротехнике

IV

2+2+0 (60)

8

25.   

42004

Управљање отпадом

IV

2+2+0 (60)

7

26.   

42005

Екологија природних ресурса

IV

3+1+0 (60)

6

27.   

40010

Стручна пракса

IV

0+0+0+60

2

Укупно часова активне наставе

21,33+18,33+1,67 (620)

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

28.   

40011

Управљање квалитетом

V

3+3+0 (90)

7

29.   

40012

Интернет технологије

V

3+2+1 (90)

6

30.   

40013

Управљање производним процесима

V

2+3+0 (75)

5

31.   

42006

Технологије прераде отпада

V

3+3+0 (90)

7

32.   

40014

Производни менаџмент и предузетништво

VI

3+2+0 (75)

6

33.   

42007

Мониторинг животне средине

VI

2+2+0 (60)

7

34.   

42008

Електронско пословање

VI

2+1+1 (60)

5

35.   

40015

Практична настава

VI

3+0+3(90)

3

36.   

40016

Завршни -дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

14

Укупно часова активне наставе

21+19+2 (630)

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе

62,33+56,33+4,67 (1850)

 

УКУПНО ЕСПБ

180