ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

Ред.

број

Име и презиме

Број

индекса

Колокв.I

03.04.2018.

Колокв.II

Семин.

рад-пројекат

Коначна

оцена

1.

Станкић Милена

111/16

10

     

2.

Лојаница Александар

202/17

9

     

3.

Пауновић Стеван

205/17

9

     

4.

Чоловић Светлана

207/17

7

     

5.

Илић Дејан

201/17

7

     

6.

Ћаловић Мирослав

110/16

7

     

Напомена:

Студенти који положе оба колоквијума обавезни су да предају и одбране "Пројекат електричних инсталација и осветљења" до термина за полагање испита у јунском испитном року, како би се уважиле оцене са колоквијума.

Предметни професор:

др Драган Брајовић