Лабораторијa за Електрична мерењa

У оквиру Високе школе техничких струковних студија, од школске 2019. године у употреби је нова и модерно опремљена Лабораторија (кабинет) за електрична мерења. Лабораторија је место где студенти свакодневно унапређују практична знања из области електротехнике, тачније, опремљена је за извођење вежби из области електричних мерења.

visoka lab EM 1

Лабораторија располаже савременом мерном опремом. Акценат у опремању је дат на набавку дигиталних мерних инструмената. Поред постојећих мерних аналогних и дигиталних средстава и прибора, набављено је више врста савемене мерне опреме, од дигиталних осцилоскопа, анализатора спектра, сигналних генератора, дигиталне опреме за мерење енергије, снаге, уземљења, изолације до дигиталних мултиметара високе резилуције.

EM3

Лабораторију користе студенти на основним, специјалистичким и мастер студијама за потребе мерења за писање дипломских, специјалистичких и мастер радова, као и наставници и сарадници, за експерименте, испитивања, анализе и припрему стручних радова за часописе.

Заштитни знак лабораторије је Теслин калем, висконапонски високофреквентни осцилаторни систем. Услед употребе соларних панела, лабораторија је и еколошки ''чиста''.

EM2

У реконструкцију и адаптацију постојеће просторије уложено је преко три милиона динара, а средства су обезбедили Школа (највећи део) и град Чачак (путем пројекта Удружења студената).

visoka lab EM 1 El merenja2  El merenja6

visoka1 1

El merenja4 El merenja3