ENGLIT – Лабораторија за енглески језик

englit logoВШТСС поседује модеран кабинет за енглески језик који омогућава лакши развој језичких компетенција, путем електронског учења. Опремање учионице савременим рачунарима, столовима и израду интернет платформе за е-учење финасирали су Министарство просвете и сама школа, као одобрен пројекат на конкурсу у оквиру програмске активности Развој високог образовања 2018. године. Сви рачунари имеју лиценциране софтвере и брзи wi-fi. Постојећи аудио (surround) систем освежен је новом опремом, а корисницима је омогућен и приступ академској мрежи.

Лабораторија ЕНГЛИТ је добила име по акрониму пројекта који се састоји од скраћенице за енглески језик (ЕНГ) и скраћенице ИТ која означава информационе технологије. Намењен студентима основних и мастер студија који током редовне наставе и вежби, поред унапређивања знања језика, истовремено имплементирају и дигиталне компетенције и промовишу предузетништво. Кабинет користе и наставници за потребе израде пројеката, радова и друге наставне и стручне активности.

englit1

У оквиру лабораторије омогућен је приступ интернет платформи englit.net, која је и саставни део пројекта, на којој су доступни наставни материјали за учење енглеског као страног језика (General English) и језика струке (Business English, Technical English).

englit3

Лабораторија је пример ''дигиталне хуманистикe на делу'' – стицање знања и компетенција обавља се уз компјутерско-оријентисано учење кроз blended learning методу.

ENGLIT2 ENGLIT3