Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму МСС  Електротехника и рачунарство 

              Модул 1. Електроенергетика
              Модул 2. Електроника и рачунарство

  

Модул 1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 
I година  

                                                                                                                                                                                Књига предмета   pdf icon (678 KB)

Р.бр

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

ЕСПБ

   

Изборна група 1 (бирају се четири од шест)

   

1.

03110

Управљање пројектима у техници

I

8

2.

03111

Електротермички процеси

I

8

3.

03112

Енергетски претварачи

I

8

4.

03113

Одабрана поглавља из електричних кола

I

8

5.

03114

Софтверски  пакети

I

8

6.

03115

Високонапонска опрема и системи

I

8

   

Изборна група 2  (бирају се три од шест)

   

7.

03120

Пројектовање електричних машина и електромоторних погона

II

8

8.

03121

Савремени системи осветљења и паметне електричне инсталације

II

8

9.

03122

Одабрана поглавља из савремене метрологије

II

8

10.

03123

Савремени материјали и технологије

II

8

11.

03124

Системи управљања у индустрији и инфраструктури

II

8

12.

03125

Бежичне мреже

II

8

13.

03001

Стручна пракса 1

II

4

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм (Модул 1)

60

 

II година                                                     


Р.бр

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

ЕСПБ

 

Изборна група 3 (бирају се четири од десет)

   
 1.

03130

Интеграција обновљивих извора енергије у ЕЕС

III

8

 2.

03131

Квалитет електричне енергије

III

8

 3.

03132

Уземљења и уземљивачке структуре

III

8

 4.

03133

Виртуелна инструментација

III

8

 5.

03134

Статички електрицитет у производним процесима

III

8

 6.

03135

Нумерички методи

III

8

 7.

03136

Рачунарска симулација телекомуникационих система     

III

8

 8.

03137

Технологија е-пословања

III

8

 9.

03138

Технички енглески  језик

III

8

 10.

03139

Адаптивни алгоритми и технике

III

8

 11.

03003

Примењен истраживачки рад

IV

6

 12.

03002

Стручна пракса 2

IV

6

 13.

03004

Мастер рад

IV

16

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм (Модул 1)

60

 

Модул 2. ЕЛЕКТРОНИКА И РАЧУНАРСТВО

 

I година     

 

Р.бр

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

ЕСПБ

   

Изборна група 1 (бирају се четири од седам)

   
 1.

03210

Управљање пројектима у техници

I

8

 2.

03211

Софтверски  пакети

I

8

 3.

03212

Технологије е - пословања 

I

8

 4.

03213

Интернет интелигентних уређаја

I

8

 5.

03214

Енергетски претварачи

I

8

 6.

03215

Одабрана поглавља из електричних кола

I

8

 7.

03216

Одабрана поглавља из електронике

I

8

 

Изборна група 2  (бирају се три од седам)

   
 8.

03220

Интегрисани информациони системи

II

8

 9.

03221

Дистрибуирани софтеврски системи

II

8

 10.

03222

Одабрана поглавља из савремене метрологије

II

8

 11.

03223

Савремени материјали и технологије

II

8

 12.

03224

Системи управљања у индустрији и инфраструктури

II

8

 13.

03225

Бежичне мреже

II

8

 14.

03226

WEB програмирање

II

8

 15.

03001

Стручна пракса 1

II

4

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм (Модул 2)

60

 

II година

 

Р.бр

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

ЕСПБ

 

Изборна група 3 (бирају се четири од десет)

   
 1.

03230

Интеграција обновљивих извора енергије у ЕЕС

III

8

 2.

03231

Квалитет електричне енергије

III

8

 3.

03232

Уземљења и уземљивачке структуре

III

8

 4.

03233

Виртуелна инструментација

III

8

 5.

03234

Статички електрицитет у производним процесима

III

8

 6.

03235

Нумерички методи

III

8

 7.

03236

Рачунарска симулација телекомуникационих система   

III

8

 8.

03238

Технички енглески језик

III

8

 9.

03239

Адаптивни алгоритми и технике

III

8

 10.

03237

Вишедимензионална анализа складишта података

III

8

 11.

03003

Примењен истраживачки рад

IV

6

 12.

03002

Стручна пракса 2

IV

6

 13.

03004

Мастер рад

IV

16

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм  (Модул 2)

60

                                             

 У оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство на изборном Модулу 1 студент бира 11 изборна предмета  од понуђених 22, а на изборном Модулу 2  бира 11 предмета од понуђених 24.