Студијски програм -

Електротехника и рачунарство

 

Модул - Електроенергетика

Прва година

Друга година

 

Модул - Електроника и рачунарство

Прва година

Друга година

 

 

 

Студијски програм - Машинство и инжењерска информатика

Прва година

Друга година

 

 

 

      Студијски програм – Производно инжењерство

Прва година

Друга година