Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму МСС Машинство и инжењерска информатика

 

                                                                                                                                                                                                        Књига предмета   pdf icon (865 KB)

Р.бр

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

ЕСПБ

1.

04001

ПЛАНИРАЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТА И ОБРАДА РЕЗУЛТАТА

I

6

2.

04002

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ РАДА

I

6

3.

04003

ТЕХНИКЕ МОДЕЛОВАЊА РАЗВОЈА ПРОИЗВОДА

I

6

 

Изборна група 1 (бирају се 2 од 5)

1.

04101

CAD/CAM системи

I

6

2.

04102

Трибологија машинских елемената

I

6

3.

04103

Одабрана поглавља математике

I

6

4.

04104

Виртуелна инструментација

I

6

5.

04105

Технички енглески језик

I

6

6.

04004

СТРУЧНА ПРАКСА 1

II

6

 

Изборна група 2 (бирају се 3 од 9)

1.

04201

Методе прорачуна развоја производа

II

8

2.

04202

Ергономија, екологија и естетика у конструисању

II

8

3.

04203

Дистрибуирани софтверски системи

II

8

4.

04204

Савремени материјали и технологије

II

8

5.

04205

Системи и стандарди управљања квалитетом

II

8

6.

04206

Интегрисани информациони системи

II

8

7.

04207

Теорија производних циклуса

II

8

8.

04208

Web програмирање

II

8

9.

04209

Пројектовање електричних машина и електромоторних погона

II

8

Укупно ЕСПБ

60

 

Изборна група 3 (бирају се 4 од 11)

1.

04301

Управљање одржавањем

III

8

2.

04302

Аутоматизација производње

III

8

3.

04303

Управљање ризиком

III

8

4.

04304

Компјутерска анализа конструкција

III

8

5.

04305

Вишедимензионална анализа складишта података

III

8

6.

04306

Неконвенционални поступци обраде

III

8

7.

04307

Управљање квалитетом производа

III

8

8.

04308

Рачунарска анимација и симулација

III

8

9.

04309

Технологије е-пословања

III

8

10.

04310

Пројектовање производних циклуса

III

8

11.

04311

Електротермички процеси

III

8

12.

04005

СТРУЧНА ПРАКСА 2

IV

6

13.

04006

ПРИМЕЊЕН ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

IV

6

14.

04007

МАСТЕР РАД

IV

16

Укупно ЕСПБ

60

Укупно ЕСПБ за студијски програм

120