На састанку Комисије за упис и одобравање мастер рада од 28.12.2018. године, донете су следеће одлуке:
 
- Одобрена је пријава теме мастер рада за кандидата:
Горан Секулић, 63/17-МА
Горан Никчевић, 115/17- МА
Иван Станишић, 170/17-МА

- Одобрено је стављање рада на увид јавности за кандидата:
Жељко Ћургуз, 143/17-МА
Драган Обућина, 51/17-МА
Љибомир Драговић, 183/17-МА