МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: Електроенергетика и рачунарство

Модул: Електроенергетика

Предмет: Високонапонска опрема и системи

Улазни колоквијум:

Резултати са улазног колоквијума одржаног 09. 12. 2017. год.

 1. 07/17-ма Калинић Немања                  9 (десет)         ________        ___________         
 2. 14/17-ма Стоиљковић Александар     9 (девет)         ________        ___________            
 3. 152/17-ма Ђокић Андрија                    9 (девет)          ________        ___________
 4. 16/17-ма Стојановић Весна                9 (девет)          9 (девет)       9 (девет)            
 5. 05/17-ма Павић Милија                       9 (девет)           ________        __________            
 6. 10/17-ма Тошић Иван                          9 (девет)          ________        __________            
 7. 15/17-ма Исић Горан                           8 (осам)           9 (девет)         9 (девет)
 8. 00/17-ма Речевић Алекса                   8 (осам)           ________        __________
 9. 175/17-ма Чурлић Божидар                8 (осам)           ________        __________
 10. 151/17-ма Јовановић Марко               7 (седам)         ________        __________
 11. 35/17-ма Јеросимић Душан                6 (шест)          ________        __________