ВШТСС ЧАЧАК

Мастер студије

Машинство и инжењерска информатика

РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОИЗВОДА

-одржаног 10.03.2018.год.-

Ред.бр.

Број индекса

Оцена

1.

21/17 ма

9 (девет)

2.

172/17 ма

8 (осам)

3.

212/17 ма

7 (седам)

4.

178/17 ма; 40/17 ма;

6 (шест)

5.

169/17 ма; 173/17 ма; 170/17 ма

5 (пет)

Упис оцена у индекс биће у суботу 17.03.2018. у термину 11h-12h.

Предметни наставник,

Др Петар Никшић, дипл.инж.