Мастер струковне студије

Студијски програм:Електротехника и рачунарство

Модули: - Електроенергетика

               - Електроника и рачунарство

ИНТЕГРАЦИЈА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ЕЕС

26.01.2019.год.

Ред.       Име и презиме                             Број       Испит      Семин.       Коначна

број                                                          индекса                       рад              оцена

  1. Обрадовић Бојана                        38/18-МА         8             10                    9
  2. Мандић Иван                                 44/18-МА        8              10                    9                   
  3. Булатовић Дарко                           43/18-МА        8             10                    9                                      
  4. Исић Горан                                    15/17-МА         9             10                  10

           

                                         Професор: др Драган Брајовић