МСС, Резултати испита-предмети код др А. Митровић, април 2020.

Неконвенционални поступци обраде

06.06.2020.

Испит су положили:

Редни број

Број индекса

Име и презиме

 Оцена

1.

ма107/19

Славиша Столић

6 ( шест)

2.

ма107/19

Бојан Ристић

6 ( шест)

CAD/CAM системи

06.06.2020.

Испит су положили:

Редни број

Број индекса

Име и презиме

 Оцена

1.

ма74/19

Владимир Жижовић

9 ( девет)

2.

ма65/19

Јелена Ивић

8 ( осам)

3.

ма82/19

Владан Грујић

8 ( осам)

4.

ма125/19

Кристина Бојановић

7 (седам)

предметни наставник

др Анђелија Митровић, проф.