ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК
КЦ Лазаревац
Предмет: Управљање квалитетом
27.12.2018. год.
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
ИЗ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ
 

Ред. Бр.

Број индекса

ОЦЕНА

1.

1432/16

10 (десет)

2.

1408/16

9 (девет)

3.

1431/16

8 (осам)

4.

1403/16

7 (седам)

5.

1411/16

6 (шест)

6.

1432/15; 1401/16; 1402/16

5 (пет)

Упис оцена у индекс биће на испиту.
Предмети наставник
Др Петар Никшић, дипл.инж