ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
ВЈ ЛАЗАРЕВАЦ

Ред.

број

Име и презиме

Број

индекса

Колокв.I

13.12.2018.

Колокв.II

08.02.2019.

Семин.

рад

Коначна

оцена

1.

Иванковић Весна

1225/16

8

8

 

8

2.

Матић Милан

1207/16

7

9

 

8

3.

Вићић Предраг

1206/16

7

9

 

8

 
ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА - ЦЕО ИСПИТ
08.02.2019.год.
Испит је положила:
  1. Марић Марија 1222/16 7 (седам)
 
СПЕЦИЈАЛНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
ВЈ ЛАЗАРЕВАЦ

Ред.

број

Име и презиме

Број

индекса

Колокв.I

29.11.2018.

Колокв.II

08.02.2019.

Семин.

рад

Коначна

оцена

1.

Матић Милан

1207/16

8

8

 

8

2.

Вићић Предраг

1206/16

7

9

+

9

3.

Марић Марија

1222/16

6

6

+

7

4.

Иванковић Весна

1225/16

6

6

 

6

 
ЕЛЕКТРАНЕ И РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
ВЈ ЛАЗАРЕВАЦ

Ред.

број

Име и презиме

Број

индекса

Колокв.I

29.11.2018.

Колокв.II

08.02.2019.

Семин.

рад

Коначна

оцена

1.

Васић Срђан

1203/17

7

7

 

7

2.

Васић Александар

1202/17

7

8

 

8

3.

Павловић Стефан

1205/17

6

-

 

5

 
ЕЛЕКТРАНЕ И РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА- ЦЕО ИСПИТ
08.02.2019.год.
Нико од пријављених студената није положио испит.
 
Професор: др Драган Брајовић