ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК
Консултативни центар Лазаревац
Предмет: Заштита животне средине
07.04.2019. год.
 
РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ТЕОРИЈЕ
ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
-ОДРЖАНОГ 04.04.2019.од.-

Ред. Бр.

Број индекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

-

9 (девет)

3.

1225/16, 1222/16, 1425/17

8 (осам)

4.

1207/16, 1206/16

7 (седам)

5.

-

6 (шест)

6.

-

5 (пет)

Упис оцена у индекс биће на предавању.
Предмети наставник
Др Петар Никшић, дипл.инж