***Конкурс за упис у школску 2019/2020. годину.*** 

Важни датуми

Основне струковне студије
- пријавњивање кандидата: од 17. до 26. јуна 2019. године од 9.00 - 15.00 часова
- полагање пријемног испита: 04. јула 2019. године у 12.00 часова
- упис примљених кандидата: 08. - 12. јула 2019. године од 9.00 - 15.00 часова

 

Мастер струковне студије:
- пријавњивање кандидата: од 17. до 26. јуна 2019. године од 9.00 - 14.00 часова
- упис примљених кандидата: 08. - 12. јула 2019. године од 9.00 - 14.00 часова