ПРОДУЖАВА СЕ ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИС НА СТУДИЈЕ - ДО 03. ЈУЛА 2019. ГОД.

Могу се пријавити кандидати са завршеном ТРОГОДИШЊОМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊОМ средњом школом.

ОБАВЕШТАВАМО СВЕ КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА ДРУГОМ ФАКУЛТЕТУ ИЛИ ВИСОКОЈ ШКОЛИ У ЈУНСКОМ УПИСНОМ РОКУ,  ДА СЕ МОГУ УПИСАТИ НА СЛОБОДНА МЕСТА НА ВИСОКОЈ  ШКОЛИ ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК.

Кандидатима, који су ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ на другим високошколским установама, биће признат пријемни испит и могу се уписати до 15. јула 2019. год. на буџетско студирање, уколико су остварили најмање 50 бодова (успех из школе + пријемни)

Молба за признавање положеног пријемног испита на другој високошколској установи предаје се у канцеларији 24. Високе школе техничких струковних  студија Чачак, Светог Саве 65. Захтев се може предати до 12. јула 2019. године.                                                                                                                                                       
26.06.2019.
Комисија за упис
Високе школе ТСС Чачак