ПОЗИВАМО све студенте који ИМАЈУ УСЛОВ ЗА УПИС у ДРУГУ или ТРЕЋУ годину студија да доставе документацију за упис почев од 16. 09. до 27. 09. 2019. године.

Документа потребна за упис:

  • Индекс (са свим уписаним оценама),
  • Два ШВ-20 обрасца (купују се у Скриптарници).
  • Доказ о уплати за студентски потпорни фонд

УСЛОВ ЗА УПИС У II ГОДИНУ СТУДИЈА

  • за упис на буџет -  48  ЕСПБ бодова;
  • за самофинансирање -  37  ЕСПБ бодова;

УСЛОВ ЗА УПИС У III ГОДИНУ СТУДИЈА

  • за упис на буџет - 96  ЕСПБ бодова;
  • за самофинансирање -  74  ЕСПБ бода;