Pripremna nastava 2020

* Припремна настава из Математике обухвата градиво за полагање пријемног испита из Теста знања и пријемног испита из Математике.

** Пробни пријемни испит је из Теста знања или Математике (по избору).

Комисија за упис ВШТСС Чачак