Поводом семестралног распуста и годишњих одмора запослених, школа неће радити почев од 20. јула до 21.августа 2020. године.
За обавезне текуће послове и хитне послове, одређено је дежурство у Секретаријату школе.