ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Луковић Марко, број ндекса 105/16,брани дипломски рад под називом:
'' Управљање и регулација брзине мотора за наизменичну струју са посебним освртом на употребу фреквентних регулатора и PLC контрола
Дана, 17. септембра 2019. године у 14,30 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Милан Добричић, председник Комисије,
  2. др Драган Брајовић, члан, члан Комисије,
  3. др Дојчило Сретеновић, ментор