ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Иванковић Весна, број ндекса 1225/16,брани дипломски рад под називом:
'' Динамичка стања асинхроног мотора управљаног енергетским претварачем напона и фреквенције АББ АЦ-800 „
Дана, 17. септембра 2019. године у 14,00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Милан Добричић, председник Комисије,
  2. др Драган Брајовић, члан, члан Комисије,
  3. др Дојчило Сретеновић, ментор