ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Матић Милош, број ндекса 1207/16,брани дипломски рад под називом:
'' Регулација брзине асинхроних мотора са конкретним примером фреквентних регулатора
Дана, 11. октобра 2019. године у 12,30 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Милан Добричић, председник Комисије,
  2. др Драган Брајовић, члан, члан Комисије,
  3. др Дојчило Сретеновић, ментор