ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Ћаловић Мирослав, број ндекса 110/16,брани дипломски рад под називом:
'' Прекидачи средњег и високог напона са посебним освртом на прекидаче SF6 „
Дана, 15. октобра 2019. године у 13,00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Драган Брајовић, председник Комисије,
  2. др Божимир Мишковић, члан, члан Комисије,
  3. др Дојчило Сретеновић, ментор