ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Вујовић Милош, број ндекса 134/16,брани дипломски рад под називом:
'' Развој и испитивање вакумских прекидача
Дана, 28. октобра 2019. године у 12,00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Драган Брајовић, председник Комисије,
  2. др Милан Добричић, члан, члан Комисије,
  3. др Дојчило Сретеновић, ментор