ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Јовичић Никола, број ндекса 213/18,брани дипломски рад под називом:
'' Пројекат електричних инсталација стамбено-пословног објекта
Дана, 29. октобра 2019. године у 13,00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Милан Добричић, председник Комисије,
  2. др Божимир Мишковић, члан, члан Комисије,
  3. др Драган Брајовић, ментор