ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Стојић Стефан, број ндекса 148/16,брани дипломски рад под називом:
'' Управљање и регулација брзине једносмерних и аснихроних мотора
Дана, 08. новембра 2019. године у 13,00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Милан Добричић, председник Комисије,
  2. др Драган Брајовић, члан, члан Комисије,
  3. др Дојчило Сретеновић, ментор