ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Златковић Ђорђе, број индекса 111/15,брани дипломски рад под називом:
'' Самостални фотонапонски системи „
Дана, 03. децембра 2019. године у 1530 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Милан Добричић, председник Комисије,
  2. др Божимир Мишковић, члан Комисије,
  3. др Драган Брајовић , ментор