ВШТСС – Чачак

  • Индустријска информатика
  • Производно машинство
  • Графичка техника
  • Производни менаџмент

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

ОБАВЕШТЕЊЕ

          Због заинтересованости студената за вежбања везана за Радионички колоквијум ( I и II ) из Управљања квалитетом, у Машинској лабораторији се организују ванредне вежбе за све заинтересоване студенте свих смерова. Вежбе ће бити одржане дана 22.01.2020. год. у следећим терминима:

  • од 10:00 – 13:00h – Графичка техника и Производни менаџмент
  • од 13:00 – 16:00h – Индустријска информатика и Производно машинство

У Чачку, 13.01.2020. год.                                                                                                                                                                                                         ИЗ КАБИНЕТА ЗА

                                                                                                                                                                                                                                          УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

                                                                                                                                                                                                                                                             М. Лучић