ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Милутиновић Немања, број индекса 138/15,брани дипломски рад под називом:
'' Основни принципи функционисања интернет сервиса GOOGLE PLAY
Дана, 02. марта 2020. године у 12 00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Наташа Гојгић, председник Комисије,
  2. др Братислав Чукић, члан Комисије,
  3. др Бранко Марковић , ментор