ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Газдић Марија, број индекса 106/16,брани дипломски рад под називом:
'' Електромагнетни таласи и примопредајни антенски системи „
Дана, 04. марта 2020. године у 1200 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Милан Добричић, председник Комисије,
  2. др Дејан Вељковић, члан Комисије,
  3. др Божимир Мишковић , ментор