Студенти који нису положили предиспитне обавезе - НИСУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМЕ 

из Познавања и примене материјала могу доћи од 21.05.2020  - 29.05.2020 године у 11 часова у кабинет 137

а потом у слободној учионици приступићемо полагању истог.

Предментни наставник

Б.Чукић