graf B F

            Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Графичка техника

                                                                                                                                                                                                              Књига предмета  pdf icon (765 KB)

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

П+В+ДОН

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

30001

Примењена математика

I

3+3+0 (90)

8

2.

30002

Енглески језик I

I

2+2+0 (60)

6

3.

30003

Информатика и рачунарство

I

3+2+1 (90)

7

4.

30004

Репрофотографија

I

2+2+0 (60)

7

5.

30005

Техничко цртање и компјутерска графика

I

2+2+1 (75)

7

6.

30006

Енглески језик II

II

2+2+0 (60)

6

7.

30007

Штампарски слог

II

2+2+0 (60)

7

8.

30008

Заштита животне средине

II

2+2+0 (60)

6

9.

30009

Примена рачунара у графици I

II

2+1+1 (60)

6

Укупно часова активне наставе

20+18+3 (615)

/

  Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

30010

Графички материјали

III

2+2+0 (60)

5

11.

30011

Основи машинства

III

3+2+0 (75)

4

12.

30012

Организација производње

III

2+3+0 (75)

5

13.

30013

Технологија штампе I

III

2+2+0 (60)

6

14.

30014

Стручна пракса

III

0+0+0 (0)

2

15.

30015

Припрема штампарске форме

IV

2+3+0 (75)

6

16.

30016

Графичке машине

IV

2+2+0 (60)

4

17.

30017

Примена рачунара у графици II

IV

2+1+1 (60)

4

 

3010_

Изборна група 1 (бирају се три)

     

18.

30101

Основи графичког обликовања

IV

2+1+0 (45)

8

19.

30102

Неконвенционални поступци штампе

IV

1+2+0 (45)

8

20.

30103

Машински елементи II

IV

2+2+0 (60)

8

21.

30104

Типографија

IV

1+2+0 (45)

8

22.

30105

Практикум из електротехнике

IV

2+2+0 (60)

8

23.

30106

Хемија

IV

2+2+0 (60)

8

24.

30107

Маркетинг

IV

3+1+0 (60)

8

25.

30108

Производни менаџмент и предузетништво

IV

3+2+0 (75)

8

26.

30109

Електронско пословање

IV

2+1+1 (60)

8

Укупно часова активне наставе:

21+20,01+1,33 (635,10)

/

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

27.

30018

Технологија штампе II

V

3+3+0 (90)

8

28.

30019

Технологија дораде I

V

2+2+0 (60)

5

29.

30020

Управљање квалитетом

V

3+3+0 (90)

6

30.

30021

Одржавање машина и опреме

V

2+2+0 (60)

5

31.

30022

Израда амбалаже

VI

3+3+0 (90)

7

32.

30023

Графички дизајн

VI

3+3+0 (90)

7

33.

30024

Технологија дораде II

VI

2+2+0 (60)

5

34.

30025

Практична настава

VI

2+3+0 (75)

5

35.

30026

Дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

12

Укупно часова активне наставе

20+21+0 (615)

60

УКУПНО ЕСПБ:

180