men b


        Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Производни менаџмент

                                                                                                                                                          Књига предмета  mwordicon (860 KB)  pdf icon (773 KB)

 

Ред. број
Шифра пред.
Назив предмета
Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1
40001
I
2+2+0 (60)
7
2
40002
I
3+2+1 (90)
8
3
40003
I
2+3+0 (75)
8
4
40004
I
3+2+0 (75)
8
5
40005
II
2+2+0 (60)
7
6
40006
II
3+3+0 (90)
8
7
40007
II
2+2+0 (60)
6
8
40008
II
3+2+1 (90)
8
Укупно часова активне наставе за 1. годину
20+18+2 (600)
Укупно ЕСПБ за 1. годину
60
ДРУГА ГОДИНА
9
40009
III
2+2+0 (60)
5
10
40010
III
2+3+0 (75)
7
11
40011
III
2+1+0 (45)
4
4010_
Изборна група I (бирају се два)
12
40101
III
2+2+1 (75)
6
13
40102
III
3+3+0 (90)
6
14
40103
III
3+3+0 (90)
6
15
40104
III
2+3+0 (75)
6
16
40105
III
2+2+0 (60)
6
17
40106
III
3+3+0 (90)
6
4020_
Изборна група II (бирају се два)
18
40201
IV
2+1+1 (60)
8
19
40202
IV
2+2+1 (75)
8
20
40203
IV
2+1+1 (60)
8
21
40204
IV
3+3+0 (90)
8
22
40205
IV
2+2+0 (60)
8
23
40206
IV
3+3+0 (90)
8
24
40012
IV
3+1+0 (60)
6
25
40013
IV
2+3+0 (75)
8
26
40014
IV
0+0+0 (0)
2
Укупно часова активне наставе за 2. годину
20,67+19,33+1,33 (620)
Укупно ЕСПБ за 2. годину
60
ТРЕЋА ГОДИНА
27
40015
V
2+1+0 (45)
4
28
40016
V
3+3+0 (90)
7
29
40017
Интернет технологије                             
V
3+2+1 (90)
6
30
40018
V
2+3+0 (75)
7
31
40019
VI
3+3+0 (90)
8
32
40020
VI
2+1+1 (60)
5
33
40021
VI
3+2+0(75)
6
34
40022
VI
2+4+0 (90)
3
35
40023
VI
0+0+0 (0)
14
Укупно часова активне наставе за 3. годину
20+19+2(615)
Укупно ЕСПБ за 3. годину
60
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм
60,67+56,33+5,33 (1835)
180
Просечно часова активне наставе и ЕСПБ по семестру
10,11+9,39+0,89 (305,83)
30