Mas Inf F


                       Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Машинство и инжењерска информатика

                             Модул 1:   Инжењерска информатика
                             Модул 2:   Производно машинство 

                                                                                                                                                              Књига предмета  mwordicon (884 KB)   pdf icon (988 KB)

Р.бр.
 
Шиф. Пред.
Студијски програм : МАШИНСТВО И ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА
Сем.
 
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ
 
ПРВА ГОДИНА
1.
20001
I
3+3+0 (90)
8
2.
20002
I
2+2+1 (75)
7
3.
20003
I
3+2+1 (90)
7
4.
20004
I
2+1+0 (45)
5
5.
20005
I
2+2+0 (60)
6
6.
20006
II
2+1+1 (60)
7
7.
20007
II
2+1+2 (75)
7
8.
20008
II
2+2+0 (60)
7
9.
20009
II
2+2+0 (60)
6
Укупно часова активне наставе
20+16+5 (615)
 
  Укупно ЕСПБ
60
ДРУГА ГОДИНА
10.
20010
III
3+3+0 (90)
7
11.
20011
III
2+2+0 (60)
6
12.
20012
III
2+3+0 (75)
6
13.
21001
III
2+0+2 (60)
5
14.
22001
III
2+2+0 (60)
7
15.
21002
Базе података – Модул 1
IV
2+2+1 (75)
5
16.
21003
IV
2+1+2 (75)
5
17.
20013
IV
2+2+0 (60)
7
18.
20014
IV
3+3+0 (90)
7
19.
22002
IV
2+3+0 (75)
8
 
20100
Изборна група  I (бирају се два)
     
20.
20101
IV
2+2+0 (60)
6
21.
20102
IV
2+1+1 (60)
6
22.
20103
IV
2+2+0 (60)
6
23.
20104
IV
2+2+0 (60)
6
24.
20105
IV
2+2+0 (60)
6
Укупно часова активне наставе – Модул 1
21+19,6+5,4 (705)
 
Укупно часова активне наставе – Модул 2
20+21,6+0,4 (630)
 
Укупно ЕСПБ – Модул 1
60
Укупно ЕСПБ – Модул 2
60
ТРЕЋА ГОДИНА
25.
20015
V
3+3+0 (90)
6
26.
  20016
V
3+2+1 (90)
5
27.
  21004
V
3+0+2 (75)
6
28.
22003
V
3+3+0 (90)
6
 
20200
Изборна група  II (бирају се два)
     
29.
20201
V
2+3+0 (75)
8
30.
20202
V
2+2+0 (60)
8
31.
20203
V
2+2+0 (60)
8
32.
20204
V
2+1+1 (60)
8
33.
20205
V
2+2+0 (60)
8
34.
20206
V
2+2+0 (60)
8
35.
21005
VI
2+1+1 (60)
5
36.
20018
VI
2+2+1 (75)
6
37. 20017 Стручна пракса  VI 0+0+0 (0) 1
38.
20019
VI
3+6+0 (135)
1
39.
22004
VI
2+2+0 (60)
5
40.
20020
VI
0+0+0 (0)
14
Укупно часова активне наставе – Модул 1
20+18+5,33 (650)
 
Укупно часова активне наставе – Модул 2
20+22+2,33 (665)
 
Укупно ЕСПБ – Модул 1
60
Укупно ЕСПБ – Модул 2
60
Укупно часова активне наставе – Модул 1
61+53,6+15,73 (1955)
 
Укупно часова активне наставе – Модул 2
60+59,6+7,73 (1910)
 
УКУПНО ЕСПБ
180